Lights Up Poland

Pillars of Fire 2015-2016

Filary Ognia – 2015 and 2016.Filary Ognia to szósty musical napisany i skomponowany przez Brenta Grosvenora. Jest to kontynuacja musicalu pt. „Pasja Króla” opowiadającego o życiu Chrystusa. Po śmierci Jezusa z Nazaretu Jego naśladowcy kontunuują szerzenie Jego nauk i wiary, że Jezus zmartwychwstał. Saul z Tarsu był genialnym i wybitnym Żydowskim rabinem, który przewodził prześladowaniom Żydów podążających za tymi naukami. Jego celem było ich zniszczenie. Doświadczywszy osobistego spotkania ze zmartwychwstałym Chrystusem na drodze do Damaszku, był w pełni przekonany, że Jezus był i jest Chrystusem, Mesjaszem. Został Jego wiodącym emisariuszem i odtąd znany jako Apostoł Paweł zaniósł światło Chrystusa pogańskiemu światu. To właśnie Paweł głosił ewangelię w Azji Mniejszej i większej części Europy. Trzynaście z dwudziestu siedmiu ksiąg Nowego Testamentu przypisywanych jest właśnie jemu. Cesarz Neron nakazał jego egzekucję w roku 67 n.e. Ten musical jest mostem pomiędzy pierwszym wiekiem naszej ery i współczesnością. Daje nam świeże spojrzenie na nauczanie Pawła i sprawia, że księga Dziejów Apostolskich ożywa w bardzo osobisty i istotny dla nas sposób. Obserwując pełne cierpienia życie Pawła oglądamy również wielkie osiągnięcia i cuda uczynione ręką jedynego prawdziwego Boga w politeistycznym świecie.

Za chwilę wyruszysz w podróż w czasie do starożytnego Imperium Rzymskiego i zobaczysz kto i jak wywrócił ówczesny świat do góry nogami. Jak to się stało, że bogowie pospadali z piedestałów? Do kogo nagle zwrócili się ludzie w poszukiwaniu prawdziwej nadziei, prawdziwego uzdrowienia i prawdziwej zmiany? Przez tysiące lat Bóg zabiegał o relację z człowiekiem jednocześnie przygotowując świat na przyjście Emmanuela, Boga w ludzkim ciele. Lecz gdy nadeszło wypełnienie czasu, zesłał Bóg Syna swego, który się narodził z niewiasty i podlegał zakonowi (Galacjan 4:4 – słowa Apostoła Pawła). Jezus Chrystus, z pochodzenia Żyd, przyszedł z przesłaniem o nowym Królestwie. Nauczał, kochał i służył pokazując Boski autorytet. Zależało Mu i wciąż zależy na zmianie ludzkich serc. Jest najbardziej wpływową osobą w historii ludzkości. Powiedział o sobie: „Ja jestem światłością świata; kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota.” (Ew.Jana 8:12). Wypełnił słowa proroków i nigdy nie przestał odpowiadać tym, którzy wzywają Jego imienia.

Głównym emiariuszem Jezusa był Saul, później znany jako Paweł, jeden z apostołów. To On przyniósł światło Chrystusowe do pogańskiego świata. Dzięki niemu ewangelia dotarła do całej Azji Mniejszej i dużej części Europy. Trzynaście z dwudziestu siedmu ksiąg Nowego Testamentu jest jego autorstwa. W roku 67 n.e. Cesarz Neron dokonał na nim egzekucji. Mając trochę ponad trzydzieści lat Saul był genialnym i wybitnym Żydowskim rabinem. Po śmierci Jezusa z Nazaretu Jego naśladowcy szerzyli Jego nauki i wiarę w to, że Jezus powstał z martwych. Ta nowa judaistyczna sekta była znana pod nazwą „Droga”. Jej członkowie byli nazywani „chrześcijanami”. Kapłani i liderzy Żydowscy planowali wyeliminowanie naśla- dowców Jezusa i koniec szerzonych przez nich herezji. Rzym nie tolerował żadnych zamieszek w Judei. Saul prowadził działania prześladowcze względem tych Żydów i zamierzał ich zniszczyć. Doświadczywszy osobistego spotkania ze zmartwychwstałym Chrystusem na drodze do Damaszku, był w pełni przekonany, że Jezus był i jest Chrystusem, Mesjaszem. Został przemieniony przez Bożą obecność, Jego łaskę i miłość. Ten, który był prześladowcą stał się prześladowany i to aż do końca swoich dni. Doświadczył ogromnego cierpienia a także poważnej choroby oczu. Pomimo wszystko jednak, Paweł, nie wstydząc się Ewangelii, głosił w całym Imperium Rzymskim, że Chrystus nie był tylko kolejnym bożkiem, ale jedynym prawdziwym Bogiem wszechświata, który chce być naszym ojcem i przyjacielem.

Choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bym nie miał, byłbym miedzią dźwięczącą lub cymbałem brzmiącym. I choćbym miał dar prorokowania, i znał wszystkie tajemnice, i posiadał całą wiedzę, i choćbym miał pełnię wiary, tak żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I choćbym rozdał całe mienie swoje, i choćbym ciało swoje wydał na spalenie, a miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże. – Paweł, 1 List do Koryntian 13:1-3

A MUSICAL BY BRENT GROSVENOR

An inspiring epic journey through time into the world of the Apostle Paul,
the Roman Empire and a young girl from the great city of Rome.

This Broadway caliber musical will encourage, motivate and challenge the heart. It will also answer MANY questions people have about the Christian faith in a fresh, clear way. Don't miss this show.

PILLARS OF FIRE DVD IS HERE

Filmed in HD with a cast of 70. Includes beautiful 8 page foldout booklet with additional reading and scripture references to enhance your learning and your experience. Includes Spanish subtitles and English Closed Caption.

BUY NOW

A prominent Rabbi named Saul once led the persecution against all followers of Jesus, set out to ravage and destroy them all. Then, he became the leading Emissary for the same Jesus, known as Paul, The Apostle. He brought the light of Christ to the Gentile world. He is responsible for reaching all of Asia Minor and much of Europe with this message.

Thirteen of the twenty-seven books of the New Testament are attributed to him. Emperor Nero had him executed in Rome in 67 A.D. This is his story. Come experience the message of Christ in his world and through the eyes of a young girl from the great city of Rome.

LEARN ABOUT OUR UPCOMING TRIP TO EUROPE WITH PILLARS OF FIRE

What the people in Europe thought of the show in our first tour in Europe (Fall of 2013). See their response. [/one_half] 

Filmed in HD with a cast of 70. Includes beautiful 8 page foldout booklet with additional reading and scripture references to enhance your learning and your experience. Includes Spanish subtitles and English Closed Caption.

Pillars of Fire is the sixth musical written and composed by Brent Grosvenor and the sequel to his musical about the life of Christ, The Passion of the King.

After the death of Jesus of Nazareth, His followers continued to spread His teachings and the claim that He had risen from the dead. Saul of Tarsus was a brilliant and prominent Jewish rabbi who led the persecution of these Jews set out to ravage and destroy them all.

Following his personal encounter with the risen Christ on that infamous road to Damascus, he was fully persuaded that Jesus was and is the Christ – The Messiah. he became His leading emissary. Known as Paul, The Apostle, he brought the light of Christ to the Gentile world. He is responsible for reaching all of Asia Minor and much of Europe with this message. Thirteen of the twenty-seven books of the New Testament are attributed to him. Emperor Nero had him executed in Rome in 67 A.D.

This musical bridges the gap between the first century and our time. It brings fresh insight to the teachings of Paul and brings the Book of Acts to life in a personal and relevant way. As we witness Paul’s life of suffering, we also witness great feats and miracles done by the hand of the one true God in a polytheistic world.2016 Poland Short recap from Lights Up Productions on Vimeo.